Πτυχία όλων των αξιόπιστων φορέων

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Σπουδών για την εκπαίδευση ξένων γλωσσών και όλα τα αντίστοιχα πτυχία των φορέων

  • Cambridge University Examinations
  • Michigan University Examinations
  • Hellenic - American Union
  • Institut Francais
  • Goethe Institut
  • Instituto Cervantes
  • Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο
  • Pushkin Institute Athens
  • Ελληνο - Ιαπωνικός Σύνδεσμος