Προφίλ

Τι προσφέρουμε
  • Μαθαίνουμε γλώσσες διασκεδάζοντας
  • Προσιτά δίδακτρα
  • Ολιγομελή & Ομοιογενή τμήματα
  • Τμήματα Νηπιακά - Ενηλίκων
  • Διαδραστικοί Πίνακες
  • Έμπειροι και καταρτισμένοι καθηγητές
  • Χρήση των πλέον σύγχρονων και καινοτόμων διδακτικών μεθόδων

 

Η Φιλοσοφία μας

Η MLS απαρτίζεται από δημιουργικό και έμπειρο διδακτικό προσωπικό σε όλες τις γλώσσες.

Η φιλοσοφία μας, είναι η γνώση των ξένων γλωσσών τόσο σε επίπεδο γνωστικό όσο και πολιτισμικό. Μαθαίνοντας έχεις την ευελιξία να ταξιδεύεις και να ανακαλυπτεις χώρες και πολιτισμούς πέρα από κάθε όριο και φαντασία.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείς, συνθέτεις, προάγεις και εξελίσσεσαι σε ατομικό και αλλά και ομαδικό επίπεδο. Λαοί, πολιτισμοί, όλοι θα πρέπει να είναι ενωμένοι και δυνατοί. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό μέσα από την εκμάθηση ξένων γλωσσών!!!

 

Making
Languages
Simple