Ιταλικά

Η Γλώσσα

Τα Ιταλικά προέρχονται από τα Λατινικά, τα οποία είναι η μητέρα γλώσσα πολλών άλλων Ευρωπαϊκών γλωσσών (Ισπανικά, Γαλλικά, Πορτογαλικά κτλ.). Επομένως, διευκολύνει την εκμάθηση άλλων γλωσσών, στις οποίες παρατηρούνται κοινές ρίζες και άλλα γλωσσολογικά και συντακτικά στοιχεία. Σαφώς και τα Ιταλικά αυτά καθαυτά αποτελούν ένα επιπλέον προσόν στο βιογραφικό σημείωμα.

Γιατί να μάθω Ιταλικά;

Σημαντικός λόγος είναι ότι μεγάλος αριθμός φοιτητών φεύγουν για πτυχιακές ή για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιταλία. Το κύρος των Ιταλικών πανεπιστημίων σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος ζωής για έναν Έλληνα, την κατατάσσουν στις πρώτες επιλογές.

Φυσικά δεν μπορούμε να παρακάμψουμε την ηγετική θέση στον βιομηχανικό και τεχνολογικό κλάδο (5η χώρα παγκοσμίως) και 7η στην κατάταξη πιο αναπτυγμένων χωρών του κόσμου. (G7). Επιπλέον θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και την άφιξη ολοένα και περισσότερων Ιταλών επισκεπτών στην χώρα μας.

Τέλος στην Ιταλία βρίσκεται το μεγαλύτερο και σημαντικότερο μουσείο του κόσμου: η Ρώμη! Η Ρώμη είναι μία πόλη με σπουδαία και αξιοσημείωτη προσφορά στην επιστήμη, τον πολιτισμό και τις τέχνες. Με την εκμάθηση της γλώσσας μπορείς να κατανοήσεις την ιστορία και την κουλτούρα μιας χώρας αλλά και του λαού της.

Είναι δύσκολη η εκμάθηση της γλώσσας;

Τα Ιταλικά είναι μία Λατινογενής γλώσσα. Ειδικά τα άτομα τα οποία γνωρίζουν άλλες γλώσσες όπως αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, θα νιώσουν αμέσως ότι υπάρχουν κοινά σημεία. Το αλφάβητο είναι σχεδόν και οι διαφοροποιήσεις παρατηρούνται κυρίως στην προφορά κάποιων γραμμάτων.

Για την Ιταλική γλώσσα ποια είναι τα πτυχία που αναγνωρίζονται;

Είναι όλα τα πτυχία που παρέχουν Κρατική Πιστοποίηση, τα Celi, τα Cils και τα πτυχία του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών & Θεσσαλονίκης.

Τμήματα

Στο Mastermind Language School λειτουργούν τμήματα ιταλικών όλων των επιπέδων για μαθητές, φοιτητές και ενήλικες. Η μεθοδευμένη διδασκαλία της γλώσσας βασίζεται σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό καθώς και σε παραδείγματα της καθημερινότητας, με στόχο την πλήρη εξάσκηση και κατανόηση της γλώσσας. Ταυτόχρονα προσεγγίζεται η ιταλική ζωή και κουλτούρα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διδασκαλία να γίνεται πιο ενδιαφέρουσα αλλά και να γίνεται καλύτερη εμπέδωση του γραπτού και προφορικού λόγου.

Στο εκπαιδευτήριο μας παρέχουμε: Ολιγομελή και Ομοιογενή Τμήματα (4-9 ατόμων) για ποιοτικότερη εκπαίδευση. Με τους δια δραστικούς πίνακες (Interactive Boards) σε όλες της αίθουσες, ο σπουδαστής συμμετέχει ενεργά στο μάθημα στο οποίο γίνεται ταυτόχρονη χρήση ψηφιακών μέσων. Τέλος η πολυετή εμπειρία των καθηγητών μας συνιστά ένα ακόμα βήμα προς την επιτυχία.

Εκπληρώνουμε τις προσδοκίες των απαιτητικών γονιών που θέλουν να προσφέρουν ποιοτική ξενόγλωσση εκπαίδευση στα παιδιά τους αλλά και των ενηλίκων που θέλουν αγαπούν το βιωματικό μάθημα.

Εξετάσεις

Στο Mastermind Language School μπορείτε να προαιτοιμαστείτε για τα εξής πτυχία: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ PERUGIA CELI 1, 2, 3, 4, 5

 • CELI 1 A1+A2 Στοιχειώδης/Βασική γνώση
 • CELI 2 B1- Μέτρια γνώση
 • CELI 3 B2- Καλή γνώση
 • CELI 4 C1- Πολύ καλή γνώση
 • CELI 5 C2- Άριστη γνώση

CELI 1

Περιγραφή: Για την απόκτηση αυτού του διπλώματος ο σπουδαστής θα πρέπει να περάσει με επιτυχία τα παρακάτω test.

 • Κατανόηση κειμένου.
 • Γραπτή απόδοση.
 • Κατανόηση προφορικού κειμένου.
 • Γραμματική και λεξιλόγιο.
 • Προφορική έκφραση.

Διάρκεια / Ισχύς: Για πάντα.

Χρησιμότητα: Γνώση βασικού επιπέδου. Οι κάτοχοι του πτυχίου έχουν βασικές γλωσσικές ικανότητες επικοινωνίας.

Περίοδοι Εξετάσεων: Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο κάθε Νοέμβριο Mάρτιο και Ιούνιο.

CELI 2

Περιγραφή: Για την απόκτηση αυτού του διπλώματος ο σπουδαστής θα πρέπει να περάσει με επιτυχία τα παρακάτω test.

 • Κατανόηση κειμένου.
 • Γραπτή απόδοση.
 • Κατανόηση προφορικού κειμένου.
 • Γραμματική και λεξιλόγιο.
 • Προφορική έκφραση.

Διάρκεια / Ισχύς: Για πάντα.

Χρησιμότητα: Γνώση σε επίπεδο elementary. Είναι εξετάσεις για μαθητές κατωτέρου μέσου επιπέδου. Οι υποψήφιοι αναμένεται να έχουν τη γλωσσική ικανότητα για να επικοινωνούν στα Ιταλικά σε προβλέψιμες συναναστροφές.

Περίοδοι Εξετάσεων: Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται δύο φορές το χρόνο κάθε Νοέμβριο Μάρτιο και Ιούνιο.

CELI 3

Περιγραφή:  Για την απόκτηση αυτού του διπλώματος ο σπουδαστής θα πρέπει να περάσει με επιτυχία τα παρακάτω test.

 • Κατανόηση κειμένου.
 • Γραπτή απόδοση.
 • Κατανόηση προφορικού κειμένου.
 • Γραμματική και λεξιλόγιο.
 • Προφορική έκφραση.

Διάρκεια / Ισχύς: Για πάντα.

Χρησιμότητα: Γνώση σε επίπεδο intermediate. Πιστοποιεί ικανότητα, γραπτού και προφορικού λόγου, κατανόησης γραπτού και ακουστικού κειμένου και χρήση γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου σε μέσο επίπεδο.

Περίοδοι Εξετάσεων:  Οι εξετάσεις για την απόκτηση αυτού του πτυχίου διεξάγονται δύο φορές το χρόνο Νοέμβριο Μάρτιο και Ιούνιο.

CELI 4

Περιγραφή: Για την απόκτηση αυτού του διπλώματος ο σπουδαστής θα πρέπει να περάσει με επιτυχία τα παρακάτω test.

 • Κατανόηση κειμένου.
 • Γραπτή απόδοση.
 • Κατανόηση προφορικού κειμένου.
 • Γραμματική και λεξιλόγιο.
 • Προφορική έκφραση.

Διάρκεια / Ισχύς:  Για πάντα.

Χρησιμότητα:  Γνώση σε επίπεδο medium, παρέχει γνώσεις σε όσους χρειάζονται την ιταλική γλώσσα για επαγγελματικούς λόγους και λόγους σπουδών. Δίνει έμφαση στις εκφράσεις της καθημερινής και επαγγελματικής ζωής.

Περίοδοι Εξετάσεων:  Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται δύο φορές το χρόνο κάθε Νοέμβριο Μάρτιο και Ιούνιο.

CELI 5

Περιγραφή:  Για την απόκτηση αυτού του διπλώματος ο σπουδαστής θα πρέπει να περάσει με επιτυχία τα παρακάτω test.

 • Κατανόηση κειμένου.
 • Γραπτή απόδοση.
 • Κατανόηση προφορικού κειμένου.
 • Γραμματική και λεξιλόγιο.
 • Προφορική έκφραση.

Διάρκεια / Ισχύς:  Για πάντα.

Χρησιμότητα:  Το πτυχίο πιστοποιεί την επάρκεια της Ιταλικής Γλώσσας. Οι κάτοχοι του πτυχίου έχουν άριστες γλωσσικές ικανότητες επικοινωνίας σε κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον.

Περίοδοι Εξετάσεων: Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται δύο φορές το χρόνο κάθε Νοέμβριο Μάρτιο και Ιούνιο.

 

Diploma di Lingua Italiana (Β2)

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2, όπως το Lower στα αγγλικά.  Η απόκτηση του πτυχίου πιστοποιεί τη καλή  γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να συμμετέχει σε καθημερινές συζητήσεις και γνωρίζει καλή γραμματική και να κάνει χρήση  αρκετό πλούσιου λεξιλογίου.

Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως πολύ καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, τον Μάιο και τον Νοέμβριο.

Diploma Avanzato di Lingua Italiana

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ1, όπως το Advanced στα αγγλικά. Είναι η τελειοποίηση της γλώσσας και της αφομοίωσης των τρόπων έκφρασης, απαραίτητων για την ολοκληρωμένη κατοχή της γλώσσας. Η γλώσσα των media, και της πολιτικής. Μελέτη πάνω σε ιδιαίτερες συντακτικές δομές, στο ύφος της ομιλούμενης γλώσσας, των επιστολών και της δημοσιογραφίας. Διαχωρισμός των επιπέδων επικοινωνίας, νεολογισμοί και ιδιωματισμοί. Ανάγνωση κειμένων σύγχρονης λογοτεχνίας.

Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως πάρα πολύ καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, τον Μάιο και τον Νοέμβριο.

Diploma Superiore di Lingua e Cultura Italiana

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2, όπως το Proficiency στα αγγλικά. O σπουδαστής συμμετέχει σε οποιοδήποτε είδος συζήτησης κατέχοντας πλούσιο λεξιλόγιο και κατάλληλο για κάθε περίσταση, χρησιμοποιεί σωστά κάθε εκφραστικό μέσο, είτε στον προφορικό λόγο [έχει από καιρό διαχωρίσει τον λόγο της λογοτεχνίας από της συνομιλίας (ακόμα και σε εργασιακό επίπεδο) ] είτε στον γραπτό. Εκφράζεται κατευθείαν στα Ιταλικά και με τον ίδιο τρόπο είναι προσαρμοσμένη και η σκέψη του.

Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως άριστη γνώση της ισπανικής γλώσσας. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, τον Μάιο και τον Νοέμβριο. Δίνεται επάρκεια διδασκαλίας στον κάτοχό του.